Ethvert menneske består af en synlig og en usynlig del, som tilsammen udgør et hele. Når der er ubalance i kroppen eller i sindet, og hvis følelserne tager over og bliver en identitet, er det fordi, der er en eller anden form for kommunikations forstyrrelse mellem det sjælige og den fysiske eksistens. REIKI er en af vejene til at opnå balance, skabe orden hvor der er kaos og de-aktivere stress. REIKI hjælper til at skabe overensstemmelse mellem et givent nu og det "blue print" ,man er kommet til verden med.

Hvad gør REIKI bl.a.?

REIKI:  støtter kroppens naturlige evne til at helbrede sig selv.

REIKI:  genopretter ligevægt og mentalt velbefindende

REIKI:  afbalancerer kroppens energier

REIKI:   løsner op for blokeret energi og fremmer en tilstand af total afspændning

REIKI:  afgifter kroppen

REIKI:   indretter sig efter modtagerens behov

REIKI:  er en yderst behagelig healingsmetode, der aldrig kan tilføje skade på nogen måde,               fordi den strømmer i de mængder, der er nødvendige for modtageren.